فروش دستگاه تصفیه هوا برای مغازه و فروشگاه های زنجیره ایی

امروزه با وجود ویروس کرونا مغازه های مواد غذایی محل مناسبی برای خرید نمی باشد چون احتمال مبتلا شدن ویروس
می باشد. زیرا افراد زیادی در حال خرید کردن از فروشگاه ها یا مغازه ها می باشند. به همین دلیل این مکان ها
محل پر رفت و آمدی می باشد.
شرکت کاشف فرازان وطن با هم فکری تکنسین های خود این موضوع را حل کرده و برای همه مشاغل دولتی
و آزاد دستگاهی طراحی کرده است که با وجود ویروس کرونا بتواند بدون هیچ مشکلی بتوانند کار کنند.
دستگاه تصفیه هوا ایزوتک اولین دستگاه تصفیه هوا و بدون فیلتر می باشد که از نظر اقتصادی بسیار ارزان نسبت
به دستگاه های موجود در بازار می باشد. این دستگاه کاملا ایرانی می باشد با طراحی مهندیسن ایرانی شکل
گرفته است.

Jpeg