جدیدترین مارک دستگاه تصفیه هوا برای خانه

شما با خرید و نصب و راه اندازی جدیدترین مارک دستگاه تصفیه هوا برای خانه که در شرکت مهندسی کاشف فرازان وطن به فروش می رسدمی توانید برای سلامت مکان خود برنامه ریزی کنید.
دستگاه های تصفیه هوا طوری طراحی شده است که در دو مود low و high کار می کند که در مود high استریل سریع انجام می شود ک این مود بیشتر مورد استقبال دندان پزشکان کشور قرار گرفته است زیرا با مود سریع (high) می توانند مطب خود را به سرعت استریل بنمایند.
اما مود (low)، مهندیسن شرکت کاشف فرازان وطن این مود برای منازل طراحی کرده اند تا دستگاه در مدت زمان بالاتری خانه را تصفیه کند.

Jpeg