بهترین دستگاه تصفیه هوا برای بیمارستان

امروزه همگی شاهد مرگ و میر های زیادی از پزشکان در بیمارستان ها هستیم دلیلی اصلی این مرگ و میر
هم وجود بیماران کرونایی می باشد چون پرشکان کشور ما در این روز ها با ویروس کرونا دست و پنجه
نرم می کنند. با وجود عدم تهویه مناسب در بیمارستان ها، اکثر پرشکان مبتلا به ویروس می شوند به همین
دلیل شرکت کاشف فرازان وطن با طراحی بهترین دستگاه تصفیه هوا این امکان را فراهم کرده اند که دیگر پرشکان
عزیز ما بدون هیچ نگرانی به کار خود ادامه دهند .
طراحی این دستگاه به گونه ایی می باشد که بدون هیچ فیلتری کار می کند و هزینه های گزاف تعویض فیلتر را
خنثی کرده است.این دستگاه با تست هایی که صورت گرفته آلودگی و بیماری را تا 99/97% کاهش می دهد.