ارزانترین دستگاه تصفیه هوا برای بانک ها

همه ما معمولا در ماه چند مرتبه ایی به بانک مراجعه می کنیم و امور اداری خود را انجام
می دهیم. به همین در مرض میکروب های زیادی قرار می گیریم این میکروب ها از همان
پول های موجود در بانک سر چشمه می گیرد زیرا همه ما می دانیم پول ها بسیار کثیف هستن
زیرا دستان آلوده ایی به آن ها می خورد و آلودگی را چن برابر می کنید.
اما شرکت کاشف فرازان وطن با سابقه درخشان چندین سال است که با مهندسین برای حل
مشکلات آلودگی و زیست محیطی برنامه ریزی و ایده پردازی می کند اما با آمدن ویروس کرونا
دستگاهی طراحی کردند که همه ی آلایندگی موجود در محیط را تا 99/97% کاهش می دهد.

Jpeg