ارزانترین دستگاه تصفیه هوا برای مطب پزشکان در تهران

امروزه یکی از مشکلات عمومی پزشکان تهران ، نبودن و یا نداشتن تهویه مناسب برای مطب های خود است.

زیرا با مراجعه بیماران زیادی به مطب ها باعث نقل و انتقال ویروس و میکروب های مختلفی می شود به
همین دلیل شرکت کاشف فرازان وطن با هم فکری مهندسین خود دستگاهی را طراحی کرده اند که بسیار
مناسب و با کیفیت و از همه مهم تر بسیار ارزان می باشد ما توانسته ایم با این شرایط اقتصادی ارزانترین
دستگاه تصفیه هوا را برای مطب پزشکان طراحی کنیم که دیگر مشکلات آلودگی و زیست محیطی نداشته باشند.

Jpeg

ارزان ترین دستگاه تصفیه هوا برای منازل

امروزه زندگی در کلان شهر ها بسیار مشکل است زیرا وجود آلودگی و بیماری های گوناگون باعث می شود.

افراد میانسال در کنج خانه بماند تا هوای نسبتا مطلوبی استشمام کنند اما این هوا هم برای افراد میانسال و
افرادی که ناراحتی قلبی و عروقی دارند کافی نیست به همین دلیل شرکت کاشف فرازان وطن دستگاهی را طراحی
کرده است با نام تجاری ایزوتک که مناسب ترین دستگاه برای کسانی است که مدام در منزل هستند .
ایزوتک ارزانترین دستگاه موجود در بازار هست زیرا هم بدون فیلتر می باشد و شما را از هزینه های گزاف فیلتر
حذف می کند. ما برای شما ارزانترین دستگاه تصفیه هوا را اختراع کرده ایم ک با کمترین هزینه بهترین هوا را
در منازل هایتان استشمام کنید و افراد میانسال بهترین هوا را برای ریه های خود استفاده کنند.