دستگاه تصفیه هوای ایزوتک در حال حاضر در 3 مدل برای سه متراژ مختلف  عرضه می شود

دستگاه بصورت رومیزی  می باشد و  ابعاد دستگاه  بطول 30 سانتیمتر و عرض 15 سانتیمتر می باشد.

مصرف برق دستگاه 30 وات و با برق شهری 220 ولت کار می کند.

 ایزوتک  مدل  A – 60 

این مدل جهت ضدعفونی  و تصفیه هوای مکان هایی تا متراژ  100 متر مربع تولید می شود.

 ایزوتک مدل  A – 120

این مدل جهت  ضدعفونی  و تصفیه هوای مکان هایی تا متراژ 200 مترمربع  تولید می شود.

 ایزوتک  مدل A – 300

این مدل جهت  ضدعفونی  و تصفیه هوای مکان هایی تا متراز  300 مترمربع تولید می شود.

Jpeg