یونیزاسیون هوا چیست؟

ذرات هوا که دارای بار منفی باشند  اصطلاحا ذره دارای بار منفی گفته می شود اگر شما بتوانید این ذرات هوا را بار دار کنید این ذرات نفش مهمی در زندگی شما ایفا خواهد کرد.

ذرات هوا که بصورت عادی دارای بار مثبت هستند باعث احساس افسردگی و سستی در افراد می شود حال علت چیست؟

باید بدانید بصورت عادی تمامی ذرات و اجسام دارای بار مثبت می باشند مخصوصا ذراتی که با چشم دیده نمی شود مانند میکروب ها ، ویروس ها ، و قارچ ها و …..  خوب وقتی این ذرات در هوای آزاد وجود دارد و ما از آن غافل هستیم براحتی به بدن ما نفوذ می کند و افراد دچار ناراحتی و مریضی می شوند.

اینجا نقش یون منفی بسیار مهم است اگر شما بتوانید ذرات هوا را باردار کنید یعنی تبدیل به یون منفی کنید کار تمام است .

به این صورت که ذرات با بار منفی همیشه به دنبال ذرات با بار مثبت هستند و اگر ذرات با بار منفی به ذرات میکروسکوپی مانند ویروس و میکرو ب ها و قارچ ها  و عوامل بیماری زا بر خورد کند در هنگام جذب بار مثبت موجود در ذرات میکروب و ویروس ها باعث اکسید کردن و تخریب ساختار میکروب و ویروس ها و حتی قارچ ها می شود و آنها را براحتی از بین می برد.

این شرکت با استفاده از چهار تکنولوژی روزدنیا از جمله فرایند یونیزاسیون در دستگاه فرازتک ، اقدام به از بین بردن آلاینده های محیطی و عوامل بیماری زا نموده است.