درباره ما

 شرکت مهندسی کاشف فرازان وطن به عنوان شرکت فناور عضو و مستفر در پارک فناوری پردیس با استفاده از متخصصین  و مهندسین مجرب اقدام به ساخت دستگاه تصفیه هوای تحول یافته  با نام ایزوتک Isotech نموده که بدون استفاده از فیلتر، بدون استفاده از مواد شیمیایی، بدون وابستگی به مکش هوا، باعث از بین رفتن تمامی بیماری ها در محیط زندگی شده است بطوری که با استفاده از این دستگاه بیماری ها عفونت ها بو های بد محیطی و گند زدایی محیطی براحتی در مدت زمان مشخص شده انجام می گیرد و باعث محیطی استریل و ضد عفونی شده برای زندگی  سالم تر می شود.

دستگاه تصفیه هوای تحول یافته مدل ایزوتک


تست دود فرایند یونیزاسیون